R.A.K

Dommere

Tobias Christensen

Dommer i armwrestling

Dommer Joakim Bilyk

Joakim Bilyk

Godkendt B-dommer under DSF 
Dansk styrkeløft forbund

Dommer Pia Skovborg

Pia Skovborg

Godkendt B-dommer under DSF
Dansk styrkeløft forbund

Johannes PG

Godkendt dommer under DSF
Dansk styrkeløft forbund

Simon Vester

Godkendt dommer under DSF
Dansk styrkeløft forbund

Dommer Bjarke Kollits

Bjarke Kollits

Godkendt A-dommer under DSF – Dansk styrkeløft forbund

Kontakt os her, for mere information.