R.A.K

Sports-teams i RAK

Hver sportsgren har en overordnet kontaktperson og dernæst en træner eller trænerteam:

Kontaktpersonen:
Er en fra bestyrelsen og er overordnet ansvarlig for

  • Kontakt til indeværende forbund.
  • Deltager til rep. møde i forbundet.
  • Samarbejder med trænerteamet om udvikling, sikkerhed, fællesskab og understøtter trænerne med tilstedeværelse af relevante redskaber.
  • Er overordnet ansvarlig for at RAK’s og forbundets krav til licensløftere.
  • Sikre træner/trænernes personlige udvikling mht. træneruddannelse og relevante tilbud fra deres forbund.
  • Informerer bestyrelsen løbende (er et fast punkt på dagsorden til bestyrelsesmødet).
  • Sikre tydelig ADD-holdning i teamet.
  • Sikre relevant licens og tilmelding til stævner.

Træner/trænerteams:
En eller flere som dyrker eller har dyrket sporten på stævneniveau.

  • Ansvarlig for fællestræning i udførsel og relevant læring.
  • Talentudvikling i gruppen.
  • Formidler tydelig holdning vedr. antidoping.
  • Udvikling af sporten i klubben mht. hjælp og opkøring mod stævner.
  • Bidrager til udvikling af teamet vha. ajourfører viden, afholdelse af workshops m.m.
  • Samarbejder med kontaktpersonen om målene og referer til denne mht. ønsker, behov, særlige udfordringer for enkelte atleter.
  • Er ansvarlig for at RAK’s og forbundets krav til licensløftere overholdes og ved problemer informerer kontaktpersonen.

Kommunikation:

  • Kontaktperson og træner/trænerteams kommunikere regelmæssigt om sporten. Dette via Messenger gruppe eller andet samt kontaktpersonen kommer til fællestræning efter behov fra trænerne eller for at vise respekt overfor teamet.

Styrkeløft

Forbund DSF = Dansk styrkeløft forbund

Kontaktperson i bestyrelsen er Pia Skovborg

Trænerteam:

  • Lørdag = Marc S, Sebine M og Marc P 
  • Tirsdag = Master Jens, Kasper B og Kevin F 
  • Onsdag = Jeffrey, Jasmin og Regin

Amatør stærkmand

Forbund – DFSA (intet samarbejde, da de ikke samarbejder med ADD eller medlem af DIF)

Kontaktperson i bestyrelsen er Peter Sørensen.

Trænerteam:

  • Peter Sørensen
  • Andreas Kronborg

**Jeppe Houmann er ansvarlig i styrergruppen for årligt RSM incl workshops dertilJeppe Houmann

Armwrestling

Forbund ABD = Armbrydning Danmark

Kontaktperson i bestyrelsen er Tonny Jensen og Brian Johnsen

Trænerteam:

  • Tonny Jensen
  • Tobias C
  • Brian J

Vægtløftning

DVF = Dansk Vægtløftnings Forbund

Kontaktperson i bestyrelsen er Pia Skovborg

Trænerteam:

  • Peter Nielsen
  • Øvrige med træneruddannelse er Tero