R.A.K

Regler for licensløftere i RAK

RAK betaler stævnegebyr for alle licensløftere som er tilknyttet forbund under DIF.
Dette er Styrkeløft via DSF.
Vægtløftning via DVF og armwrestling under ABD.

Løfternes licensafgift betales ligeledes af RAK for styrkeløftere og vægtløftere, men armwrestlerne skal selv afholde denne udgift.

Springer en atlet fra stævneopstilling efter at deltageindstilling er lukket, SKAL atleten betale deltagergebyr tilbage til klubben.

En løfter skal have været medlem af RAK i 3 måneder, før der kan anmodes om licens.
Dette gælder i sporten styrkeløft, vægtløftning og armwrestling.
Atleten vil derefter kunne opnå licens straks fra DVF og ABD. Styrkeløftere som er under DSF skal være registreret på DSF’s liste over forventede licensløftere i tre måneder før licens fra forbundet er aktivt.

Licens indstilling fra RAK gøres via klubbens kontaktperson til respektive forbund. I RAK er det formandens opgave.

Forventninger til atleterne forud for licensansøgning.

 1. Medlem af RAK min. 3 mdr. forud for licensansøgning.
 2. Stabilt fremmøde i min. 3 mdr. vises af atleten før der kan ansøges om licens. (stabilt betyder min. 1 x ugentligt fremmøde, dog ingen krav om dag eller tidspunkt. RAK anbefaler dog at fællestræning anvendes.)
 3. Der opnås tekniske færdigheder i givne discipliner så atleten kender til
  a) regler for godkendte løft og adfærd
  b) kan udføre løft på teknisk betryggende vis.
 4. At atleten er dopingfri og udviser god sportslig adfærd.

Krav til alle licens atleter i RAK.
Da RAK betaler for deltagelse til stævner og man repræsenterer og stiller op i klubbens navn

 1. SKAL man forud for stævne fast fremmøde min x 1 ugentlig, i min. 8 uger før stævneafholdelse. RAK forventer at fælles anvendes 2 gange månedligt. Hvis dette af særlige årsager ikke er muligt, skal der på forhånd være lavet aftale med klubbens kontaktperson.
 2. SKAL atleten til konkurrencen samt præmieoverrækkelse altid bære T-shirt med RAK logo. Hvis dette af særlige årsager ikke er muligt, skal der på forhånd være lavet aftale med klubbens kontaktperson.

Særlige årsager:

 1. Eksempelvis ferieafholdelse væk fra hjemmet eller sygdom.
 2. Hvis landsholdsløftere af de respektive forbund bedes anvende landsholdsdragt Incl T-shirt da gælder RAK reglen ikke.