R.A.K

Vægtløftning

Stød/Clean and Jerk

Stød vægtløftning

Træk/Snatch

Vægtløftning er en sportsgren hvor man konkurrerer om at løfte tunge vægte monteret på en stang. Olympisk vægtløftning består i dag af to discipliner: Træk og stød – på engelsk kaldet hhv. snatch (træk) og clean and jerk (stød). Det bedste godkendte løft i de to discipliner lægges sammen til en tokamp.

Udførelse af løft:
Der løftes på et plateau på 4 x 4 meter, som under løftets udførelse ikke må forlades. Løfteren har et minut til at få løftet vægten fra det øjeblik, hvor han/hun kaldes ind til vægten. Har den samme løfter to på hinanden følgende løft, har han/hun to minutter. Hvis uret har været i gang, og der er øget fra anden løfter inden, og det er samme løfter igen, er der dog kun 1 min. Vægten må gerne øges så længe dette sker inden for de første 30 sekunder fra løfteren er blevet kaldt ind. Hver løfter må højst ændre vægten to gange for hvert forsøg. Hver deltager har tre forsøg i hver øvelse og der øges med minimum 1 kg mellem godkendte forsøg. Er et løft underkendt kan den samme vægt forsøges igen. En startvægt kan kun sænkes hvis anmodning herom kommer inden vægtstangen er belastet med den pågældende vægt.

Træk:
Vægtløfteren løfter vægten med bred fatning på stangen og der løftes fra gulv til strakte arme over hovedet i en bevægelse. Vægten modtages normalt i hugsiddende stilling, hvorefter løfteren rejser sig til opretstående stilling. Når vægten er i ro får løfteren et ”ned-signal”. Vægtstangen sænkes via tyngdekraften, men må ikke slippes med hænderne før den er nået til hoftehøjde. Hvis der gives slip før, resulterer det i diskvalifikation. Herefter bedømmes løftet.

Stød:
Vægtløfteren løfter vægten med smal fatning på stangen (cirka skulderbredde) og løftes fra gulv til skuldrene i en bevægelse. Vægten modtages normalt i hugsiddende stilling, hvorefter løfteren rejser sig til opretstående stilling. Herefter stødes vægten til strakte arme i en bevægelse. Når vægten er i ro får løfteren et ”ned-signal”. Vægtstangen sænkes via tyngdekraften, men må ikke slippes med hænderne før den er nået til hoftehøjde. Hvis der gives slip før, resulterer det i diskvalifikation. Herefter bedømmes løftet.

Korrekte løft:
For at et løft kan godkendes, skal følgende betingelser opfyldes:

Træk: Løftet skal påbegyndes, inden tiden udløber (et eller to minutter efter løfteren er kaldt ind). Vægten må ikke slås på låret, og skal i modtagelsen være på og forblive på strakte arme. Her skal den holdes, mens løfteren rejser sig og kommer helt i ro. Fødderne skal være parallelle, når man står med vægten på strakte arme. Vægten må ikke tages ned, før ”ned-signalet” lyder, og må ikke slippes, før stangen er i hoftehøjde.

Stød: Løftet skal påbegyndes, inden tiden udløber (et eller to minutter efter løfteren er kaldt ind). Vægten må ikke slås på låret, og skal i modtagelsen være helt oppe i skulderhøjde. Efter løfteren har rejst sig med vægten, skal stangen være i ro – stangen må ikke sættes i bevægelse – før den må stødes op. Her skal den modtages og holdes på strakte arme, indtil løfteren får sat fødderne i parallel position og kommer helt i ro. Vægten må ikke tages ned, før ”ned-signalet” lyder, og må ikke slippes, før stangen er i hoftehøjde.

Bedømmelse:
Der er tre dommere til at bedømme løftet – en centerdommer samt to sidedommere, der er placeret cirka seks meter fra plateauet. De to sidedommere sidder cirka 45 grader ud på hver side af centerdommeren, der sidder direkte foran løfteren. Et løft er godkendt hvis mindst to af dommerne har godkendt løftet.

Det tungeste løft i de to discipliner lægges sammen til den såkaldte tokamp i olympisk vægtløftning.
Det er to meget teknisk krævende løft, som stiller store krav til din mobilitet, stabilitet, styrke og eksplosivitet.

Øvelserne deles ofte op i mindre hjælpeøvelser for at lære teknikken. Hjælpeøvelserne kan du lære hos os.

I vægtløftning sammenlignes løftere på tværs af vægtklasse på Sinclair-point.

Det danske forbund hedder Dansk Vægtløftnings-Forbund (DVF), mens det internationale forbund hedder International Weightlifting Federation (IWF).

Du kan melde dig ind i klubben her